Kamen Rider Revice -
50/50 Tập 162,095 Q3 2021
Kamen Rider Gotchard -
02/?? Tập 3,935 Q3 2023
Kamen Rider Outsiders - Kamen Rider Outsiders (2022)
03/?? Tập 6,676 Q4 2022
Kamen Rider Geats -
14/?? Tập 39,193 Q3 2022
Girl Gun Lady -
10/10 Tập 9,611 Q2 2021
Kishiryu Sentai Ryusoulger - Chiến đội Kị sỹ Khủng long Ryusoulger
48/48 Tập + Movie 273,472 Q1 2019
Kamen Rider Saber - Kamen Rider Saber
47/47 Tập 89,094 Q3 2020
Kikai Sentai Zenkaiger -
20/?? Tập 39,028 Q1 2021
Kamen Rider Build: Be The One - A movie for Kamen Rider Build
66 Phút 4,122 Q3 2018
Zero-One Others: Kamen Rider MetsubouJinrai -
50 Phút 4,846 Q1 2021
Mashin Sentai Kiramager - Mashin Sentai Kiramager the 44th season of Super Sentai
45/45 Tập 122,975 Q1 2020
Kamen Rider Zero-One - Kamen Raidā Zerowan
45/45 Tập 408,368 Q3 2019
Uchu Sentai Kyuranger - Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
48/48 Tập + Movie 255,288 Q1 2017
Kamen Rider Zi-O - Kamen Rider Zi-O
49/49 Tập + 2 Movie 624,223 Q3 2018
Kamen Rider: Reiwa The First Generation - Kamen Rider Reiwa The First Generation
98 Phút 15,459 Q2 2020
Ultraman Taiga - Urutoraman Taiga
02/?? Tập 9,937 Q3 2019
Rider Time: Ryuki - Rider Time Ryuki
03/03 Tập 44,500 Q1 2019
Ultraman (2019) - Siêu nhân điện Quang 2019
13/13 Tập 75,350 Q1 2019
Kamen Rider Build NEW WORLD: Kamen Rider Cross-Z - Xây dựng thế giới mới - Kamen Rider Cross-Z
01/01 Tập 17,542 Q1 2019
Super Sentai Strongest Battle! - 4 Week Continuous Special Super Sentai Strongest Battle!!
01/04 Tập 12,791 Q1 2019
Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger - Gentleman Thief Sentai Lupinranger VS Police Sentai Patranger
51/51 Tập 187,313 Q1 2018
Ultraman Geed - Urutoraman Jīdo
13~19/25 Tập 67,353 Q3 2017
Kamen Rider Build - Kamen Raidā Birudo
49/49 Tập 316,733 Q3 2017
Ultraman Ruebe - Ultraman R/B
04/25 Tập 25,797 Q3 2018
Legend Hero Sangugjeon - Legend Hero Tam Quốc Truyện
36-42/?? Tập 103,995 Q2 2016
Kamen Rider Den-O - Kamen Rider Den-O
40/49 Tập 35,171 Q2 2007
Kamen Rider Ex-Aid - Kamen Rider Ex-Aid
45/45 Tập 288,005 Q4 2016
Madan Senki Ryukendo - Madan Senki Ryukendo
52/52 Tập 164,382 Q1 2006

Lịch sử xem phim

  Xem tất cả

  Bảng xếp hạng

  Bình luận mới

   Quảng cáo

   Nhà cái i9bet
   Nhà cái i9bet